Beton towarowy

Produkujemy i dostarczamy na budowę betony towarowe o klasach wytrzymałości i o parametrach określonych w normie PN-EN 206+A1:2016-12

C8/10 do C30/37

oraz inne betony na zamówienie:
– beton posadzkowy ze zbrojeniem rozproszonym
– beton projektowany
– beton recepturowy

Ponadto oferujemy zaprawy podbudowy z gruntu stabilizowanego Rm 1,5 MPa, Rm 2,5MPa, Rm 5,0MPa oraz pisaki stabilizowane o zawartości cementu 50,100,150,200 i więcej kg/m3. Stosujemy cementy Dyckerhoff Polska oraz dodatki do betonu firmy MC-Bauchemie.

Transportujemy betonowozami o pojemności 9 m3. Pompujemy beton własną pompą Junjin 33m i pompogruszką Cifa 28m . Zimą podgrzewamy kruszywa i dostarczamy „beton grzany”. Nad jakością produkcji czuwa wdrożony system Zakładowej Kontroli Produkcji w systemie certyfikacji 2+ oraz laboratorium badań wytrzymałościowych.Posiadamy Krajowy Certyfikat Zgodności ZKP.