Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

  • Administratorem Państwa danych osobowych jest firma PPH Chemabud, ul. Wacława 13, 05-806 Sokołów, tel 227989892, adres e-mail: chemabud@wp.pl
  • Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówień w firmie Chemabud
  • Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia w firmie Chemabud
  • Państwa dane będą udostępniane innym podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby świadczenia naszych usług, np. podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, bankowe, informatyczne, transportowe oraz instytucjom państwowym, którym przekazywanie danych wynika z obowiązku ustawowego
  • Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym zostało zrealizowane ostatnie zamówienie z firmy Chemabud